Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM

Cod SMIS 140498
DATE PROIECT

FINANTARE

  • Proiectului „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” ID 140498 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Obiectivul specific 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Durata proiectului

31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023

Regiunea de implementare

SUD MUNTENIA (judetele Argeș, Călărași, Dâmbovița, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Teleorman)

Grupul tinta

Grupul tinta va fi selectat cu respectarea egalitatii de sanse, indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala sau apartenenta la o categorie defavorizata.

Studenti (ISCED 5-6)

inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta

Studenti (ISCED 7)

studii de master

Studenti (ISCED 8)

studii de doctorat

Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5)

inmatriculati cel putin în anul 2 de studii postliceale

parteneriatul proiectului
Beneficiar

G.S. TRAINING SERV SRL

Partener 1

Camera de Comert, Industrie si Agricultura Vaslui

Partener 2

Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Teleorman

Beneficiile proiectului

gratuit

formare profesionala

activitati

tip intreprinderi simulate

100.000

finantare nerambursabila