LANSARE PROIECT POCU

COMUNICAT DE PRESA

LANSARE PROIECT POCU „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM”, ID 140498

SC GS TRAINING SERV SRL (Beneficiar) in parteneriat cu CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI (Partener 1) si CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN (Partener 2) anunta inceperea proiectului „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM”, care se va implementa in perioada 31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023, in regiunea Sud Muntenia (judetele Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman).

Proiectul „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM”, cod SMIS 140498 este co-finantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectivul Specific 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor la nivelul regiunii Sud-Muntenia.

Grupul tinta al proiectului este format din 341 persoane :

  • Studenti (ISCED 5-7) – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de licenta si masteranzi;
  • Doctoranzi (ISCED 8)  in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
  • Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii.

Valoarea proiectului:

  • Valoarea totala eligibila – 9.683.442,92 LEI
  • Valoarea finantarii nerambursabile acordata prin POCU – 9.555.941,32 LEI, din care valoare din FSE – 8.122.550,12 lei si valoare din bugetul national – 1.433.391,20 lei.

Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, organizare si derulare de activitati de tip intreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.

Pentru mai multe detalii cu privire la activitatile proiectului puteti accesa pagina de internet a proiectului www.antreprenoriatinovativsm.ro si    facebook: Antreprenoriat Inovativ SM.

Contact:

SC GS TRANING SERV SRL

Vangu Andreea

Manager Proiect

Telefon: 021-7949315 / 0372-900-599

email: office@antreprenoriatinovativsm.ro

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *