Activitati

Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM
Cod SMIS 140498

Activitatile proiectului

 • Managementul proiectului
 • Derularea unei campanii de informare a publicului cu privire la programul de formare antreprenoriala, precum si cu privire la metodologia de selectie a grupului tinta si, ulterior, a planurilor de afaceri ce vor fi sprijinite in cadrul proiectului
 • Selectarea grupului tinta ce va participa la cursurile organizate in cadrul programului de formare antreprenoriala
 • Derularea programului de formare antreprenoriala
 • Selectarea planurilor de afaceri ce vor fi finantate in cadrul proiectului
 • Organizarea si derularea activitatilor de tip intreprinderi simulate
 • Efectuarea de stagii de practica
 • Furnizarea de servicii personalizate de consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri
 • Asigurarea infiintarii si demararii functionarii intreprinderilor ce vor realiza planurile de afaceri cu ajutor de minimis in cadrul proiectului
 • Decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului
 • Monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate in cadrul proiectului
 • Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor finantate in cadrul proiectului