Grup tinta

Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM
Cod SMIS 140498
 •  

 • Grupul tinta al proiectului este format din 341 persoane :

  • Studenti (ISCED 5-7) – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de licenta si masteranzi;
  • Doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi);
  • Cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, înmatriculați în colegiile organizate la nivelul instituțiilor de învățământ superior) – inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii.
  In vederea selectiei grupului tinta se vor respecta urmatoarele criterii:
  • sa fie studenti ISCED 5 – 7 – studenti inmatriculati cel putin in anul 2 de studii de licenta sau masteranzi sau doctoranzi in ciclul de studii universitare de doctorat (studenti doctoranzi) sau cursanti (ISCED 4, nivel de calificare 5, inmatriculati in colegiile organizate la nivelul institutiilor de invatamant superior), inmatriculati, la data intrarii in operatiune, in cel putin anul 2 de studii
  • sa fie interesati de dobandirea/dezvoltarea competentelor specifice antreprenoriatului in vederea infiintari unei intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia;
  • sa nu beneficieze de finantare prin alte proiecte finantate prin POCU pentru Axa prioritara 6: Educatie si competente, Obiectiv Specific (O.S.) 6.13: Cresterea numarului absolventilor de invatamant tertiar universitar si non universitar care isi gasesc un loc de munca urmare a accesului la activitati de invatare la un potential loc de munca / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC si domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI.

  Grupul tinta va fi selectat cu respectarea egalitatii de sanse, indiferent de sex, religie, orientare sexuala, rasa, nationalitate, etnie, limba, categorie sociala, convingeri, gen, varsta, handicap, boala sau apartenenta la o categorie defavorizata.