Informatii proiect

Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM
Cod SMIS 140498

Proiectului „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” ID 140498 este co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6: „Educaţie şi competenţe”, Obiectivul specific 6.13: „Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI”.

Proiectul „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” ID 140498 este implementat de catre SC GS TRAINING SERV SRL în calitate de Beneficiar, în parteneriat cu CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ VASLUI (Partener 1) și CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ TELEORMAN (Partener 2).

Durata proiectului
31 decembrie 2021 – 30 decembrie 2023

Regiunea de implementare
Sud-Muntenia, judetele: Arges, Calarasi, Dambovita, Giurgiu, Ialomita, Prahova, Teleorman

Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului il reprezinta consolidarea gradului de ocupare al absolventilor de invatamant superior in domenii de activitate identificate ca fiind de viitor in vederea dezvoltarii unei economii competitive bazata pe cunoastere, prin promovarea culturii antreprenoriale in randul studentilor la nivelul regiunii Sud-Muntenia. Obiectivul general al proiectului va fi atins prin implementarea de activitati de formare antreprenoriala, selectie de planuri de afaceri, organizare si derulare de activitati de tip intreprinderi simulate, efectuare de stagii de practica, consiliere/consultanta/mentorat ulterior finalizarii procesului de selectie a planurilor de afaceri, infiintarea unui numar de 13 intreprinderi in regiunea Sud-Muntenia, care vor fi finantate cu cate 100.000 euro, monitorizarea implementarii planurilor de afaceri si asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor nou-create si finantate in cadrul proiectului.

Obiectivele specifice ale proiectului

  1. Asigurarea unui management corespunzator al proiectului, prin alocarea resurselor umane, materiale si financiare optime, realizarea si implementarea unui sistem de monitorizare si control, astfel incat proiectul sa atinga toti indicatorii propusi la finalul celor 24 luni de implementare.
  2. Implementarea primei etape a proiectului – Organizarea si derularea de programe de invatare prin experienta practica, furnizarea de servicii de consiliere si mentorat axate pe dobandirea de competente antreprenoriale, formarea de competente antreprenoriale, inclusiv prin intreprinderea simulata in sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform SNC sau din domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI adresate studentilor. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 12 luni.
  3. Implementarea etapei a doua a proiectului – Implementarea planurilor de afaceri si monitorizarea functionarii intreprinderilor finantate prin: decontarea sumelor aferente implementarii planurilor de afaceri selectate in cadrul proiectului si monitorizarea functionarii si dezvoltarii afacerilor finantate. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este 12 luni.
  4. Implementarea etapei a treia a proiectului – Asigurarea sustenabilitatii intreprinderilor infiintate si finantate in cadrul proiectului. Durata de indeplinire a acestui obiectiv este de 6 luni.
  5.  

Efectele pozitive

Efectele pozitive pe termen lung ale proiectului constau in:

  • facilitarea ocuparii pe cont propriu a unui numar de 341 persoane prin dezvoltarea competentelor antreprenoriale
  • infiintarea a 13 noi intreprinderi in regiunea de dezvoltare Sud-Muntenia, care sa activeze in sectoarele competitive identificate prin intermediul SNC sau care au in vedere dezvoltarea in domeniile si subdomeniile de dezvoltare inteligenta si sanatate identificate prin SNCDI;
  • reducerea ratei somajului si cresterea gradului de ocupare in munca in regiune prin angajarea unui numar de cel putin 65 persoane in structura intreprinderilor nou infiintate; contributia la reducerea disparitatilor regionale si teritoriale in ceea ce priveste ocuparea fortei de munca, cu atat mai mult cu cat analiza nevoilor grupului tinta la nivelul regiunii Sud-Muntenia a relevat disparitati semnificative fata de restul regiunilor tarii;
  • contributia la imbunatatirea corelarii serviciilor de ocupare si de dezvoltare a fortei de munca cu nevoile in schimbare ale pietei muncii in sectoarele prioritare identificate in Strategia Nationala pentru Competitivitate si in Strategia Nationala pentru Cercetare, Dezvoltare Tehnologica si Inovare 2014-2020; crearea premiselor pentru parteneriate de tip cluster la nivelul regiunii si la nivel national atat intre firmele nou infiintate in cadrul proiectului, cat si cu partenerii acestora de business.
  • cresterea numarului de intreprinderi active care genereaza venituri si locuri de munca, cresterea ponderii intreprinderilor inovatoare la nivelul regiunii, cu efecte propagate asupra intregii economii regionale si nationale, scaderea fenomenului migrational in regiune, cresterea veniturilor salariale si a nivelului de trai.