Principii orizontale

Start în antreprenoriat inovativ în regiunea SM
Cod SMIS 140498

Proiectul „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM” POCU/829/6/13/140498, vizeaza promovarea tuturor temelor orizontale si secundare prevazute in Ghidul solicitantului – conditii specifice Innotech Student.

In cadrul Axei Prioritare 6/ PI 10.iv sunt vizate urmatoarele temele secundare:

 • Inovare sociala
 • Imbuatatirea accesibilitatii, a utilizarii si a calitatii tehnologiilor informatiei si comunicatiilor
 • Nediscriminare

si urmatoarele teme orizontale:

 • Dezvoltare durabila;
 • Egalitatea de sanse si non-discriminare;
 • Utilizarea TIC si contributia la dezvoltarea de competente digitale.

 

INOVAREA SOCIALA presupune dezvoltarea de idei, servicii si modele prin care pot fi mai bine abordate provocarile sociale, cu participarea actorilor publici si privati, inclusiv a societatii civile, cu scopul imbunatatirii serviciilor sociale. Programul Operational Capital Uman promoveaza inovarea sociala, in special cu scopul de a testa, si, eventual, a implementa la scara larga solutii inovatoare, la nivel local sau regional, pentru a aborda provocarile sociale.

Exemple de teme de inovare sociala:

 • metode inovatoare de implicare activa a membrilor comunitatii in operatiunile sprijinite, inclusiv pentru depasirea barierelor de ordin moral sau care tin de cutumele din societate/etnice;
 • metode inovatoare de combatere a discriminarii;
 • valorificarea oportunitatilor locale in identificarea solutiilor propuse;
 • activitati si initiative care vizeaza promovarea egalitatii de sanse, nediscriminarea etc.
 • aplicarea de mecanisme de preluare de catre agentii economici a unor servicii publice, prin intermediul unor activitati comerciale vizand servicii sociale, culturale, de mediu etc. (de ex., alpinism utilitar, peisagistica, ingrijire batrani, livrarea la domiciliu de alimente sau alte consumabile etc.);
 • dezvoltarea de cooperative pentru livrarea unor servicii necesare in comunitate.

DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR INFORMATIEI SI COMUNICATIILOR (TIC) este vitala pentru competitivitatea Europei in cadrul unei economii actuale din ce in ce mai digitalizata. Peste 20 miliarde EUR din Fondul european de dezvoltare regionala (FEDR) sunt disponibile pentru investitii in domeniul TIC in perioada de finantare 2014-2020. Aceste investitii sunt esentiale pentru adaptarea Europei la era digitala – unul din obiectivele urmarite de Comisie. Tehnologia informatiei si comunicatilor (TIC) este denumirea care se ofera unui ansamblu de instrumente si resurse tehnologice utilizate pentru a comunica si pentru a creea, difuza, stoca si gestiona informatia. Utilizarea eficienta a TIC sporeste productivitatea la locul de munca si, prin urmare, competitivitatea, imbunatateste accesul la TIC de calitate, in special in zone izolate, poate spori calitatea vietii indivizilor prin facilitarea accesului la servicii de calitate.

In ceea ce priveste DEZVOLTAREA DURABILA, aplicarea acestui principiu urmareste asigurarea unui echilibru intre aspectele legate de mediu, coeziune sociala si crestere economica in cadrul POCU. Integrarea orizontala a principiului are in vedere ca operatiunile finantate sa urmareasca reducerea impactului asupra mediului cat mai mult posibil, prin activitati dedicate protectiei mediului, eficientei energetice, atenuarii schimbarilor climatice si adaptarii la acestea, biodiversitatii, rezistentei la dezastre, prevenirii si gestionarii riscurilor.

EGALITATEA DE SANSE SI NON-DISCRIMINAREA

Promovarea egalitatii de sanse, combaterea discriminarii pe criterii de origine rasiala sau etnica, religie sau credinta, dizabilitate, varsta sau orientare sexuala si a dificultatilor de acces de orice tip si asigurarea accesului egal la serviciile de interes general sunt teme orizontale ce contribuie la atingerea obiectivelor prevazute in cadrul Strategiei Europa 2020. Actiunile specifice menite sa raspunda necesitatilor persoanelor din categoriile expuse unui risc crescut de discriminare includ masuri specifice ce urmaresc imbunatatirea insertiei sociale si profesionale a acestor categorii, prin dezvoltarea de competente antreprenoriale, precum si prin spirjinirea initiativelor antreprenoriale, respectiv prin cresterea accesului pe piata muncii. Promovarea egalitatii de gen (intre femei si barbati) reprezinta un principiu de baza care contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei Europa 2020. In vederea promovarii egalitatii de gen, actiunile specifice includ interventii ce vizeaza imbunatatirea insertiei sociale si profesionale atat a femeilor – cu accent asupra femeilor provenind din medii sau grupuri dezavantajate, spre exemplu femeile de etnie roma, cat si a barbatilor – care vor contribui in mod direct la promovarea egalitatii de gen.